تبلیغات
معماری - درز انبساط و انقطاع چیست؟

درز انبساط و انقطاع چیست؟

دوشنبه 7 شهریور 1390 03:44 ب.ظ

نویسنده : sh@bn@m


 درز انبساط :
برای جلوگیری از خرابیهای ناشی از انبســاط و انقباض ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط خارج یا جلوگیری از انتقال بار سـاختمان قدیمی مجاور به ساختمانی که جدید احداث می شود ، همچنین در مواردی که ســــاختمان بزرگ است و از چند بلوک متصل به هم تشکیل می شود ، باید به کار بردن درز انبساط در محل مناسب پیش بینی شود . حداقل فاصله ای از ساختمان با اجزای ســــاختمانی که باید در آن درز انبســــاط پیش بینی شود ، به نوع ساختمان ، تعداد طبقات ، مصالح مصرفی و آب و هوای محل احداث بستگی دارد ؛ بنابراین باید با مطالعه کافی محل اندازه آن را مهندس طراح تعیین کند. در کلیه ســـاختمانهای فلزی که طول آنها بیشــتر از  ۵۰  متر باشد ، باید در طول ساختمان درز انبساط پیش بینی کرد.
این طول مربوط به ساختمانهای فلزی و بدون پوشش محافظ است که نباید از  ۵۰ متر و یا در ساختمانهایی با پوشش محافظ  و در حالات خاص نبایدازیکصـد
متر تجاوز کند. برای پوشاندن و پر کردن فواصل درز انبســــاط از مواردیاستفاده می کنند که قابلیت ارتجاعی داشته باشد . باید دقت شود که فاصــــــله درز انبساط به هیچ وجه با مصالح بنایی یا ملات پر نگردد. اگر در هنگام استقرار اسکلت فلزی ، ستونهایی که در مجاورت یک درز انبساط قرار دارند ، به طور موقت به وســیله قطعات فلزی متصل شده اند ، پس از اســتقرار ، بایداین اتصالات بریده شوند تا ساختمان در محل درز انبساط به کلی از قسمت مجاور خود جدا باشد.

 


درز انقطاع  :
برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضزبه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ، بویژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از
 ۱۲  متر یا دارای بیش از  ۴  طبقه هستند ، باید به وسیله درز انقطاع از
ساختمانهای مجاور جدا شوند ؛ همچنین حداقل درز انقطاع  در تراز هر طبقه
برابر  ۱۰۰/۱  ارتفاع آن تراز از روی شالوده است . این فاصله را می توان در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو
ساختمان به آسانی مصالح مزبور خرد می شوند ، پر کرد.

دانلود داتیل درز انبساط با فرمت اتوکد(در ادامه مطلب)


 درز انبساط :
برای جلوگیری از خرابیهای ناشی از انبســاط و انقباض ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط خارج یا جلوگیری از انتقال بار سـاختمان قدیمی مجاور به ساختمانی که جدید احداث می شود ، همچنین در مواردی که ســــاختمان بزرگ است و از چند بلوک متصل به هم تشکیل می شود ، باید به کار بردن درز انبساط در محل مناسب پیش بینی شود . حداقل فاصله ای از ساختمان با اجزای ســــاختمانی که باید در آن درز انبســــاط پیش بینی شود ، به نوع ساختمان ، تعداد طبقات ، مصالح مصرفی و آب و هوای محل احداث بستگی دارد ؛ بنابراین باید با مطالعه کافی محل اندازه آن را مهندس طراح تعیین کند. در کلیه ســـاختمانهای فلزی که طول آنها بیشــتر از  ۵۰  متر باشد ، باید در طول ساختمان درز انبساط پیش بینی کرد.
این طول مربوط به ساختمانهای فلزی و بدون پوشش محافظ است که نباید از  ۵۰ متر و یا در ساختمانهایی با پوشش محافظ  و در حالات خاص نبایدازیکصـد
متر تجاوز کند. برای پوشاندن و پر کردن فواصل درز انبســــاط از مواردیاستفاده می کنند که قابلیت ارتجاعی داشته باشد . باید دقت شود که فاصــــــله درز انبساط به هیچ وجه با مصالح بنایی یا ملات پر نگردد. اگر در هنگام استقرار اسکلت فلزی ، ستونهایی که در مجاورت یک درز انبساط قرار دارند ، به طور موقت به وســیله قطعات فلزی متصل شده اند ، پس از اســتقرار ، بایداین اتصالات بریده شوند تا ساختمان در محل درز انبساط به کلی از قسمت مجاور خود جدا باشد.

 


درز انقطاع  :
برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضزبه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ، بویژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از
 ۱۲  متر یا دارای بیش از  ۴  طبقه هستند ، باید به وسیله درز انقطاع از
ساختمانهای مجاور جدا شوند ؛ همچنین حداقل درز انقطاع  در تراز هر طبقه
برابر  ۱۰۰/۱  ارتفاع آن تراز از روی شالوده است . این فاصله را می توان در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو
ساختمان به آسانی مصالح مزبور خرد می شوند ، پر کرد.

دانلود داتیل درز انبساط با فرمت اتوکد(در ادامه مطلب)

لینک دانلود

حجم:182کیلو بایت

ناشر:وبلاگ معمار کوچولو

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -